Fem saker som inte går att förklara

darkmatter

Jag snubblade in på en jätteintressant artikel på The Guardian,  Five mysteries of the universe. Artikeln handlar om fem saker som vetenskapen inte kan förklara.

1. Stora delar av universum saknas

Universum består av antingen materia eller energi, men problemet är att det inte finns tillräckligt med materia eller energi för att fylla ut universum. 96% av kosmos saknas och det försöker man förklara genom uttryck som mörk materia och mörk energi – men det förklarar inte så mycket egentligen. Ändå har de en jättestor roll då mörk materia är det som håller ihop galaxerna oc mörk energi får universum att växa.

2. Livet

Jovisst, jag bor i Jönköping och för många finns det nog en röd bok som kan förklara detta – men för vetenskapen då? Allting är en samling av molekyler. Biologer försöker dock förklara varför ett träd kan vara levande, medan till exempel träd i form av en bräda inte lever. Där har biologer nått en återvändsgränd och istället för att förklara vad som lever oh inte lever försöker biologer få kombination av molekyler at leva. Tro det eller ej, men hoppet ligger hos något som kan liknas tvättmedel.

3. Döden

Inom biologin dör allt till slut, men det finns ingen bra förklaring på det. Man misstänker att gener kan förklara åldrandet, men om den teorin är rätt borde den inte överlevt det naturliga urvalet. En del hävdar att det är ackumulationen (att kroppen får i sig gifter). Men å andra sidan finns det skälpaddor och valar som verkar åldras galet långsamt – om ens något och det beror väl inte på någon GI-kost direkt?

4. Sex

442px-darwin_restored2Charles Darwin var far till 10 barn, men ändå kunde han inte förstå varför biologin använder sig av sexuell reproduktion (två parter inblandade) istället för asexual kloning – som är mycket mer effektivt för fortplantning. Det vet vi fortfarande inte. Den klokas teorin är att blandingen av gener gör oss mer mottagligt för en förändrande omgivning, men det är bara en teori.

5. Den fria viljan

Forskare i Neurovetenskap är nästan helt säkra på att den fria viljan är en illusion. Experiment utförda visar nämligen att hjärnan tror att vi har kontroll över våra korppar men våra rörelser börjar faktiskt innan vårt medvetanden beslutar att röra på dig. En del forskare har till och med blivit ombedda att vittna i domstol till åklagades fördel – med anledning av att de inte kan hållas ansvariga för sina handlingar.

Källa: The Guardian